پیچ و ابزار دیاکو - عامل محصولات ابزار آلات تانوس -مرکز پخش پیچ و مهره آلن - استیل - پیچ های نوک مته ای کرپی - یوبولت - استاد بولت - انکر بولت - زنجیر - سیم بکسل - مهارکش و ابزار آلات صنعتی و برقی - پیچ نوک مته ای کره ای - میدان حسن آباد - منطقه 12
پیچ و ابزار دیاکو - عامل محصولات ابزار آلات تانوس -مرکز پخش پیچ و مهره آلن - استیل - پیچ های نوک مته ای کرپی - یوبولت - استاد بولت - انکر بولت - زنجیر - سیم بکسل - مهارکش و ابزار آلات صنعتی و برقی - پیچ نوک مته ای کره ای - میدان حسن آباد - منطقه 12
مدیریت: مهدی موسایی
مرکز پخش پیچ و مهره آلن ، استیل ، پیچ های نوک مته ای کرپی ، یوبولت ، استاد بولت ، انکر بولت ، زنجیر ، سیم بکسل ، مهارکش و ابزار آلات صنعتی و برقی
شماره تماس:
فکس:
66952573
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ شرکا ، طبقه همکف ، پلاک 9