اغذیه -رستوران -سفره خانه
هانا
مدیریت: پرویز کماسی
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیغصر خ بازرگان روبروی قنادی اسلامی پلاک: 174