محصولات فرهنگی و هنری
عظیمی
مدیر: رسول عظیمی
سی دی فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی پلاک: 189