اغذیه -رستوران -سفره خانه
ونوس
مدیریت: محمد غلامی
اغذیه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر خ رجائی پلاک: 247