خیاطی-مزون-خرج کاری
ایران دوخت
مدیریت: نبی اله رمضانی
تولیدانواع مانتومجلسی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خ مسلمی پلاک: 82