جشنواره عروس
جشنواره عروس
مدیریت: شهریار معصومی
ظروف کرایه جشنواره عروس
شماره تماس:
6622800
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خ یاران ، نبش جلالی جنوبی ، پلاک 65
تصاویر