اغذیه -رستوران -سفره خانه
گلستان
مدیریت: اسماعیل کماسی
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر حیدری جنوبی پلاک: 162