خیاطی-مزون-خرج کاری
رحیمی
مدیریت: عسگر رحیمی
دوزندگی - شلوار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر خ بهرامی خ رجائی خ طالقانی پلاک: 72