اغذیه -رستوران -سفره خانه
جیگرکی یاران
مدیریت: محمود سلطانی
جیگرکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر خ حسینی پلاک: 133