دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر بابایی
مدیریت: دکتر طاهر بابایی
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی پلاک: 212 طبقه 1