دندانپزشکی - دندانسازی
دندانسازی تیرآبادی
مدیریت: رحیم آقانژاد
دندانسازی- سازنده انواع دندانهای ثابت ومتحرک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
یافت آباد غربی -شهرک ولیعصر، خ یاران، خ به خیال پلاک: 20