صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
گالری طاها - سرویس خواب - یافت آباد - بازار مبل
مدیریت: مصطفی احمدی
سرویس خواب کمد جاکفشی ویترین
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
بازار مبل تهران، پاساژ ارضی، سالن 5متری همکف پلاک: 91
وب سایت رسمی: