اغذیه -رستوران -سفره خانه
بازرگان
مدیریت: میلاد مشهوری
اغذیه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی پلاک: 359