کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
عمران سازه
مدیریت: اسرافیل ابوطالبی
تعمیرات ماشین آلات صنعتی