خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی برادران معصومی - خیاطی - تعمیر لباس - بلوار خلیج فارس - منطقه 18
مدیریت: محمدرضا معصومی
خیاطی و تعمیرات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
اتوبان فتح ، بلوار خلیج فارس ، پلاک 341