کامپیوتر(خدمات-نرم افزار) - تجهیزات شبکه
خدمات کامپیوتری پایتخت
مدیر: امیر شاهین پنجه
فروش موبایل و کامپیوتر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مهرآباد جنوبی، 20 متری شمشیری، خیابان طحانی، نبش کوچه شوقیان، پلاک 97