برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
برشکاری مولایاری - انواع ورق شادآباد - آهن آلات بازار آهن - انواع نبشی و ناودانی شادآباد
مدیر: حمیدرضا مولایاری
بورس انواع: ورق، نبشی، ناودانی و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
بازارآهن شادآباد، مجتمع گلستان، بلوک 5، پلاک: 246