خیاطی-مزون-خرج کاری
داریوش
مدیریت: محسن دانشفر
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر - خ بهرامی - بین رجایی و شریعتی پلاک: 184