برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
هاشم زاده
مدیر: علی هاشم زاده
خم کاری آهن الات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
معلم- خ مدائن -مجتمع اخوان یار لو پلاک: 74