دندانپزشکی - دندانسازی
مهر
مدیریت: دکتر رکسانا افشاری
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ رجایی پلاک: 514