صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
صنایع چوب آریا
مدیریت: رضا عزیز پور
میز نهارخوری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
شهرک ولیعصر ، خیابان حیدری جنوبی ، پلاک 137