اغذیه -رستوران -سفره خانه
رنگین کمان
مدیریت: جمشید ستایش
چلوکبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، نبش ک ترک پلاک: 33