توری حصاری پور اسلامی - تولید کننده تورهای حصاری - شادآباد
توری حصاری پور اسلامی - تولید کننده تورهای حصاری - شادآباد
مدیریت: محمد پوراسلامی
تولیدکننده و فروشنده انواع توری های حصاری، پرسی، سیم خاردار، گابیون، مفتول و...
شماره تماس:
فکس:
66248940
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
بازار آهن شاد آباد، بهاران 1، بلوک 33 پلاک: 79