آسانسور-بالابر
بیهق آسانسور
مدیریت: محبوبه کشاورز
طراحی، فروش واجرا و نصب آسانسور