لوازم آشپزخانه
فروشگاه خانی
مدیر: ابراهیم خانی
ظروف و لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خ بازرگان، خ بنایی پلاک: 14