تجهیزات ایمنی کارمندی
ایمن تک پوشان-لباس کار-ایمنی-لوازم ایمنی-تک پوشان-ITP
مدیریت: مهدی اصغری
تولیدکننده انواع لباس کار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امام خمینی، مقابل بیمارستان سینا، پاساژ رشید 3، طبقه زیرهمکف پلاک: 17