کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی نظری
مدیریت: احمد نظری
تهیه و توزیع لوازم کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، بذر، سم ، کود، لوازم باغبانی، سم پاش، تیلر، علف بر، موتورپمپ الکتروموتور، الکتروپمپ، ماشین آلات عمل آوری پسته، فندق، بادام، گردو ، خرما در ایران