فرآورده های دریایی
فرآورده های شیلاتی شماره 3
مدیر: مجید کلامی
عرضه انواع ماهی و میگو جنوب (تازه ، منجمد)
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ امام خمینی، مابین خوش و قصرالدشت پلاک: 575