دندانپزشکی - دندانسازی
صدف
مدیریت: بدرالسادات مرتضوی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خ هاشمی، بعدازجیحون پلاک: 825