کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
شرکت جهان کشت سینا
مدیریت:
محصولات کشاورزی- فروش و واردات بذر کشاورزی