دندانپزشکی - دندانسازی
شرکت آرتا درمان پاسارگاد
مدیر: امید سالاری
فروش تجهیزات و مواد دندانپزشکی و دندانسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
بزرگراه نواب، جنوب به شمال، بین پل کمیل و مرتضوی، مجتمع دنداپزشکی ایران (دنتال سنتر) واحد 38