آسانسور-بالابر
صنایع آسانسور پیشرو صنعت
مدیریت: مسعود تقوی
انواع قطعات آسانسور کششی، هیدرولیک و خدمات سرویس