نجاری-منبت کاری
فراز ماشین
مدیر: حمید مرادی
ماشین آلات نجاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
چهارراه لشگر، ابتدای معیری، پلاک: 177