صحافی
حمیدیان
مدیریت: حسین حمیدیان
صحافی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
انقلاب روبروی سینما بهمن خ منیری جاوید پاساژ اردیبهشت طبقه زیرزمین پلاک: 2