محصولات فرهنگی و هنری
نیکا
مدیر: محمد شوشتری
بازی های فکری ، پازل و ...
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران پاساژ فروزنده طبقه منفی یک ، واحد 202