سوپر نان ولیعصر
سوپر نان ولیعصر
مدیر: شهرام خودکامه
انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم ، نان باگت ، نان تست ، نان شیرمال ، و انواع نان رژیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ ولیعصر ، قبل از طالقانی ، پلاک 1525
تصاویر