موسسات و انجمن های خیریه
انجمن تهيه و توزيع کنندگان تجهيرات و مواد مصرفی دندان پزشکی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خيابان آزادی. مقابل دانشکده دام‌پزشکی. بازار بزرگ کاوه. بلوک b طبقه پنجم. واحد 85