خانه های کارگر
کانون خواهران
مدیریت:
خانه کارگر
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ انقلاب خ دانشگاه جنوبی خ نظری پ 180