محصولات فرهنگی و هنری
گاندی
مدیر: صادقی
ویدیو-محصولات مذهبی فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
چ ولیعصر پاساژ بازاررضا پلاک: 53