خیمه-چادردوزی
سپه
مدیریت: ارشادی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
م حر - جنب بانک صادرات پلاک: 562