تولیدی پوشاک مهرابی - پوشاک ایمنی و نظامی محدوده امام خمینی - تولیدی لباس نظامی اداری در حسن اباد
تولیدی پوشاک مهرابی - پوشاک ایمنی و نظامی محدوده امام خمینی - تولیدی لباس نظامی اداری در حسن اباد
مدیر: علی اکبر مهرابی
تولید انواع پوشاک ایمنی، نظامی و اداری، تولید کننده انواع کت و شلوار، پیراهن
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امام خمینی، مقابل خیابان استخر، روبروی خیابان میردامادی، کوچه خیام، پلاک: 29