صحافی
سبزینه
مدیریت: جلیل قلی پور
صحافی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ12فروردین - روبروی تعزیرات - مجتمع کتاب فروردین طبقه اول - واحد 22