دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکترپوررستمی
مدیر: مهرداد پوررستمی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ابتدای خ ستارخان، نبش کوثر2 پلاک: 1