ریخته گری
شرکت ذوب افزاساز
مدیریت:
مواداولیه ریخته گری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
آزادی، بین خ خوش شمالی وبهبودی پلاک: 313