فرهنگسراها
موسسه هاتف شهر
مدیر:
موسسه هاتف شهر به عنوان مجر تبلغات فرهنگ هنر سازمان فرهنگ هنر شهردار تهران فعالت م کند.ان موسسه دارا امکانات زر م باشد:امکانات تبلغات موسسه-سات چاپ دجتال-کارگاه سازه ها نماشگاه -طراح صحنه، دکوراسون و معمار داخل-طراح و تجهز سستم نور، صوت و تصور-تبلغات شهر-اجرا برنامه ها فرهنگ هنر سال تاسس ۱۳۸۳
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران، خیابان کارگر جنوبی کوچه مهدی زاده پلاک: ۲۳