محصولات فرهنگی و هنری
رایه الهدی
مدیر: عباس فخر
فروش محصولات فرهنگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
میدان انقلاب، کارکر جنوبی، پاساژ مهستان، ورودی2 طبقه روی همکف پلاک: 38