صحافی
حسینی
مدیریت: علی حسینی اکبرنژاد
خدمات صحافی کتب قدیمی وجدید برای انواع جعبه باطلاکوبی ویژه، ترمیم صفحات، صحافی وجلدسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م انقلاب - خ منیری جاوید - بین لبافی نژاد و روانمهر پلاک: 36