لوازم آشپزخانه
نازی
مدیریت: کریم تبریزی
ظروف آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر بالاتراز چ امیراکرم پلاک: 1335