کتاب فروشی گوهر
کتاب فروشی گوهر - کتاب فنی مهندسی - حقوقی - روانشناسی - فروش کتاب - انقلاب - منطقه 6
مدیریت: مجید دیانت
فروش انواع کتاب، حقوقی، روانشناسی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت، کامپیوتر، مدرسان شریف، ماهان، پوران پژوهش ، عمومی ، دانشگاهی ، استخدامی
شماره تماس:
فکس:
66974395
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران ، خیابان انقلاب، روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران، خیابان 12 فروردین، پلاک 1318
وب سایت رسمی: