گلدوزی ارکیده - خدمات گلدوزی روی پارچه در خیابان ولیعصر - خدمات لیزر روی پارچه خیابان ولیعصر - پولک دوزی روی پارچه خیابان ولیعصر - منطقه 12
گلدوزی ارکیده - خدمات گلدوزی روی پارچه در خیابان ولیعصر - خدمات لیزر روی پارچه خیابان ولیعصر - پولک دوزی روی پارچه خیابان ولیعصر - منطقه 12
مدیریت: الیاهو تراشندگان
گلدوزی ، لیزر روی پارچه ، پولک دوزی پارچه 
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه امیراکرم، خیابان لبافی نژاد‌، خیابان برادران مظفر، کوچه صدیقی، پلاک 10

تصاویر